توجه                                               توجه

برای نمونه گیری در منزل و نوبت دهی آزمایشگاه به سایت شفا داک https://shafadoc.ir مراجعه بفرمایید. باتشکر 

لطفاً جهت ورود لینک زیر را کلیک کنید:

https://shafadoc.ir/fa/Search/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/Types-[%22Lab%22]/pageNumber-1/cityId-263

و یا لینک ذیل کلیک بفرمایید:

https://shafadoc.ir