مراجعین و بیماران محترم در صورت عدم موفقیت تماس با شماره های ثابت آزمایشگاه، می توانید با شماره همراه 09332299970 تماس حاصل فرمایید. باتشکر