مراجعین عزیز در صورت اخلال در شبکه تلفن داخلی آزمایشگاه با شماره همراه 09014541283 تماس حاصل نمایید. با سپاس از شما