انتقادات و پیشنهادات

ضمن آرزوی سلامت برای شما کاربران محترم آزمایشگاه ایران زمین و تشکر از انتخاب شما که آزمایشگاه ایران زمین را جهت انجام آزمایشات پزشکی خود انتخاب کرده اید تقاضا دارم نظرات خود را درباره خدمات آزمایشگاه منعکس فرمائید که نظرات شما راهگشای ما خواهد بود تا بتوانیم در مورد بهتر و بیشتر خدمت به شما عزیزان گام برداریم

مشخصات متقاضی

تاریخ

سن

جنس
 زن مرد
نام پزشک معالج

میزان تحصیلات

آیا از نحوه ی برخورد پرسنل پذیرش راضی هستید و راهنمایی های لازم قبل از انجام آزمایش را به شما میدهند؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا از نحوه ی برخورد پرسنل نمونه گیری راضی هستید و آنها را در کار خود متبحر میبینید؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا از فضای نمونه گیری و نظافت و سرویس های بهداشتی راضی هستید؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا مدت انتظار شما در پذیرش و نمونه گیری و جوابدهی مطلوب میباشد؟
 بد متوسط خوب عالی

آیاآزمایشگاه ایران زمین را به دوستان خود معرفی میکنید؟
 بد متوسط خوب عالی

توضیحات